Z kroniky Včelné díl VI – Žňové brigády

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Žňové brigády

Výbor NF organizoval brigádnickou pomoc pro JZD Jankov při odvozu slámy ve dnech 6. a 13. září. Akci vedl s. Nejedlý předseda VO KSČ. Odpracovali 216 pracovních hodin a výdělek každého brigádníka činil Kčs 240.- O brigádníky bylo dobře postaráno, takže spokojenost byla na obou stranách.