Z kroniky Včelné díl VI – Sčítání obyvatel

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Sčítání obyvatel

Sčítání obyvatel připadlo na tento rok. Stav obyvatel zjišťován na hod. 00 "k 1. listopadu 1980" tedy k půlnoci ze dne 31.10. na 1.11.1980.

Obec Včelná rozdělena na tři sčítací obvody; každý obvod měl svého sčítacího komisaře:

Ulice Withanova, Jiráskova, K. H. Borovského, Družstevní, Na vyhlídce, Nádražní a Hraniční přidělena s. Vavruškovi Frant.

Dolní část obce, Lesní kolonie, ul. Generála Svobody, Dlouhá ul., Husova ul. připadly pro s. Alenu DUBSKOU.

Zbývající ulice ve středu obce, Tyršova, Zahradní, Rybákova, Nová ul., ul. 5. května a část hoření obce sčítala s. Anežka Střelečková.

Na každého sčítacího komisaře připadlo ca 130 bytů, které musel navštívit dvakráte. Nejprve podat instrukce a předat tiskopisy, po datu ke dni sčítání zkontrolovat údaje, doplnit, případně u starších osob tiskopisy sám vyplnit. Byla to práce časově velmi náročná, neboť tiskopisy svým obsahem na sebe navazovaly a údaje byly velmi podrobné. Sčítány byly též byty a jejich vybavení.

Vyplňoval se za každou osobu registrační lístek, případně sčítací lístek, sčítací arch a domovní list.

Akci připravoval výbor za vedení tajemníka MNV s. Frant. NOVÁKA. Sčítacím revizorem, který dělal též sumarizaci za celou obec, byl ustanoven s. Bohumil KOVAŘÍK.

Práce byly honorovány dle počtu sčítaných bytů neb osob a odměna činila kolem Kčs 700.- každému pracovníku.

Výsledky sčítání za obec Včelnou:

 Trvale bydlící osoby: 1.166 z toho přítomné 1.131, nepřítomné 35
(pro srovnání uvádíme počet v obci BORŠOV: 881 osob.)

z toho mužů celkem.............575  žen 591
narozených v r.1978 – 1980   35  "  26
      " 1975 – 1977   31  "  21
      " 1966 – 1974   77  "  73
      " 1961 – 1965   41  "  34
      " 1946 – 1960   122  "  126
      " 1926 – 1945   152  "  140
      " 1921 – 1925   40  "  41
      " 1920 a dříve   77  "  130

Poslední údaj je velmi výmluvný: ženy včelenské dožívají dlouhého věku (přes 60 let) mnohem více než muži!

 Obyvatelé ekonomicky aktivní: muži 316 ženy 259
                celkem........575
z toho pracující v obci:........jen 48
   "  v jiné obci okresu........481
   "  v jiném okrese kraje.......38
   "  v jiném kraji...............8

Dle národnosti: česká.....1.153 obyvatelů
        slovenská....10   "
        maďarská......1   "
        německá.......1   "
        jiná..........1   "

Domy: celkem 385 z toho trvale obydlených 355
            obydlených dočasně 10
            neobydlených    20

Bytový fond tvoří převážně rodinné domky: 344 domů.
Trvale obydlené byty: celkem 398 z toho ve stáří domu
do roku 1899 – 26 bytů   
1900 – 1919  39 "
1920 – 1945  127 "
1946 – 1960  40 "
1961 – 1970  40 bytů
1971 – 1975  42 "
1976 – 1979  77 "
1980      7 "

BYTY dle velikosti: 1 obytná místnost 212
           2 pokoje     126
           3 pokoje     120
           4 pokoje      76
           5 a více pokojů  51
z toho obytných místností od 8.- m2 podlahové plochy:
celkem 1.390 místností.

Plocha bytů celkem: obytná 23.146 m2
          celková 30.361 m2
Vybavení bytů: koupelna, sprchovací kout v 283 bytech 
        vodovod v bytech       278  "
        ústřední-etážové topení   278  "

Vybavení domácností: chladnička............353
           pračka automatická   81
           pračka jiná      265
           televizor barevný   13
           televizor černobílý  347
           chata k rekreaci    16
           motocykl        52
           automobil garážovaný 172
             "   negarážovaný 24

Uvedená data sčítání ukazují, jak obyvatel přibývá. Ve srovnání s dřívějšími léty je nárůst od roku 1970 – 178 obyvatel (viz tabulku v kronice díl IV. zde).

Ještě výraznější je pokrok ve výstavbě a vybavenosti bytů. Mizí chudé dělnické domky o 2 místnostech, jsou přestavovány a modernizovány ve vybavení. Včelná se mění dřívějším pamětníkům k nepoznání.