Z kroniky Včelné díl VI – Pohyb obyvatel

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Pohyb obyvatel

Pohyb obyvatelstva za rok 1980:    mužů žen celkem
Počet obyvatel k 31.12.1979      579 592  1.171
 "   " narozených v roce 1980  + 15  11   26
 "   " zemřelých   "   "  – 11  9   20
 "   " přistěhovalých   "  + 28  32   60
 "   " vystěhovalých    "  – 16  14   30
Stav obyvatel k 31.12.1980
dle evidence MNV            595 612  1.207 

Dle sčítání k 1.11.1980 zjištěn počet obyvatel trvale bydlících, resp. trvale přihlášených jen 1.166 obyvatel. Vzniká dojem, že v evidenci MNV jsou osoby, které již na Včelné nebydlí a neodhlásily se z evidence.