Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VI – Zlatá svatba Houskovi

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Zlatá svatba Houskovi

Evidence dětí narozených je podrobně zapsána v kronice Sboru pro občanské záležitosti. V zápisech tohoto sboru jsou též vzpomenuty významná výročí našich občanů:

Zlatou svatbu oslavili letos manželé Růžena a Bedřich HOUSKOVI dne 29.2.1980. SPOZ spolu se zástupci dalších organizací, jichž oba manželé byli po léta činnými členy, předali jubilantům dárkový koš s přáním do dalších let. Oslavě bohužel chyběl radostný ráz, neboť s. Houska je delší dobu nemocen a upoután na lůžko. A tak se víc vzpomínalo na doby dřívější čilosti obou manželů a občas tyto doprovodila slzička. Tak ani památné fotografie nemohly být zhotoveny.