Z kroniky Včelné díl VI – Zahrádkářský svaz, výkup ovoce

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Zahrádkářský svaz, výkup ovoce

Toto pojednání patřilo do dřívějších kapitol, i když "havarijní" byl odvoz vykoupených jablek a švestek. Bylo by ovšem chybou, kdyby činnost zahrádkářského svazu byla opomenuta. Sdružení získalo několik dalších členů, agilních a obětavých, takže v současné době sdružuje 30 zahrádkářů. V průběhu roku byl budován panelový objekt, o jehož koupi byla zmínka v min. roce. Výkup ovoce pro Jednotu, LSD, Týn n./Vl. prováděn ještě v bývalé prodejně u Babků. Vykoupeno:

  109.10 kg angreštu   á 5.80 Kčs  632.70
  108.-- kg angrešt zralý  4.50  "   486.10
  466.80 kg rybíz červený  5.80  "  2 707.30
  326.40 kg rybíz černý  11.--  "  3 590.40
   6.70 kg borůvky    16.--  "   107.20
  42.60 kg třešně Ia    7.50  "   319.50
  120.-- kg jeřabiny jed.  3.--  "   360.-- 
  627.-- kg švestky     1.10  "   689.70
  198.-- kg jablka II.tř.  1.50  "   297.--
20 844.-- kg jablka padaná  1.--  " 20 844 .-- celkem za.............Kčs 30 033.90 

Výkupní dny určeny na pondělí, případně též ve čtvrtek vždy od 17 hodin.

Padaných jablek i švestek, případně i jablek trhaných mohlo být vykoupeno mnohem více, neboť úroda tohoto ovoce byla v tomto roce abnormální. Ovoce však bylo drobnější. Někteří zahrádkáři dováželi padanky do Čes. Budějovic podniku Zelenina. Přes to mnoho ovoce (jablek, švestek i hrušek) zůstalo na stromech a propadlo zkáze. Kapacita podniku zpracovávajících tyto produkty zdaleka nestačila i když část ovoce se vyvezla prozíravějším sousedům.