Z kroniky Včelné díl VI – Odměny zasloužilým pracovníkům

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Odměny zasloužilým pracovníkům

Při odchodu do důchodu Miluše VINICKÉ, vedoucí prodejny potravin ve Včelné, věnovala Jednota, LSD, Týn n./Vl. zájezd na Olympiádu v Moskvě. Zájezd uhradila Jednota též pro jejího manžela Aloise Vinického jako odměnu za dlouholetou činnost v podniku.

Od 23. července 1980 byl pro ně připraven týdenní pobyt v Olympijské vesnici, každodenní program: dopoledne cesty malým autokarem (pro skupinu 29 lidí) po památnostech v Moskvě s průvodkyní ovládající češtinu. Odpoledne věnováno olympiádě. V Lužnikách a Gorkách shlédli vystoupení v lehké atletice, hodu oštěpem a fotbalové utkání. V přílohách kroniky můžete shlédnout vstupenku na fotbalové utkání (29.7.80 ve 20 hod.) Rádi vzpomínají a slíbili nám, že při některé příležitosti budou nám o těch jedinečných zážitcích z Moskvy vyprávět.