Z kroniky Včelné díl VI – Státní vyznamenání

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Státní vyznamenání

Ministerstvo obchodu ČSR udělilo vedoucí prodejny průmyslového zboží Jednoty ve Včelné s. Antonii HÁJKOVÉ titul "vzorný pracovník obchodu" za její obětavou a úspěšnou činnost v prodejně. Představenstvo Českého svazu spotřebních družstev pozvalo ji na slavnostní předání státního vyznamenání a odznaku v hotelu International v Praze dne 29. května 1980. Připojujeme se ke gratulaci!

Soudr. Antonie Hájková převzala vedení prodejny potravin od 1. července 1980 při odchodu s. Vinické do důchodu. Před tím krátký čas vypomáhala v prodejně masa na Včelné po odchodu s. Kaliny.