Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VI – Z činnosti MNV a MO NF

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Z činnosti MNV a MO NF

Nejnaléhavějším úkolem vedení NV a všech složek NF bylo zajištění výstavby nové mateřské školky, neboť na tento rok připadl největší podíl z celkové výstavby. O postupu prací pojednáme v další kapitole.

V tomto roce končilo volební období zastupitelských složek a bylo třeba připravit vedení obce pro další léta a zajistit zdárný a důstojný průběh voleb. Rovněž byl vypracován a projednán ve všech složkách NV i s nadřízenými orgány pracovní a zejména investiční program výstavby pro další léta. Tento program byl veřejnosti předložen na ustavujících schůzích nově zvolených zástupců složek a poslanců Místního národního výboru a bude součástí příslušné kapitoly.