Z kroniky Včelné díl VI – Úvodem

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Úvodem

LÉTA BĚŽÍ - píšeme rok 1981 - píšeme o tom, co přinesl v životě naší obce na paměť dalším pokolením. Vstupujeme do posledních desítek let dvacátého století a naplňujeme druhé tisíciletí našeho letopočtu.

Prožíváme a zamýšlíme se nad překotným a úžasným vývojem a pokrokem ve vědě a vynalézavosti lidského ducha ve všech oborech! Homo sapiens proniká do vesmíru! I toto se odráží v životě našich občanů a vytváří nové vztahy, nové společenství a dokresluje obraz naší obce. Proto i v této naší knize bude věnováno poněkud více místa, i když jde o události a děje celosvětové.

Nárůst obyvatelstva, nová výstavba a náročnost na zvýšení životní úrovně přináší sebou řadu problémů, které musí vedení obce řešit, řadu úkolů pro organizace a všechny občany. A to bude obsahem dalších stránek této naší pamětní knihy.

Tento rok končí volební období, bude bilancována činnost uplynulých pěti let a občané zvolí své zástupce do zastupitelských orgánů na další volební období, t.j. na léta 1981-1986. Bude třeba zkoumat, co se nám dařilo, v čem jsme zaostávali, hledat nové cesty a vytvořit reálný program, který by odpovídal potřebám celé obce. Uvědomujeme si, že úkoly jsou nemalé a budou vyžadovat úsilí a spolupráci doopravdy všech občanů.