Z kroniky Včelné díl VI – Pracovní plán MO NF

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Pracovní plán MO NF

Pracovní program MO NF vychází ze závěrů XVI. sjezdu KSČ a postupového plánu OV KSČ i Okresního výboru Národní fronty. Vytýčené úkoly rozpracovává do podmínek Místního národního výboru a jeho organizací až do roku 1983.

"Základním úkolem Národní fronty zůstává i do budoucnosti sjednocování všech tvořivých sil naší společnosti pro úspěšnou realizaci cílů, které pro 7. pětiletku vytýčil XVl. sjezd KSČ a k níž se přihlásily všechny členské organizace Národní fronty." Úsilí všech organizací NF musí směřovat k tomu, aby se prohlubovalo jejich specifické poslání ve společnosti a svým dílem přispívaly k rozvoji socialistické společnosti a uspokojování zájmů všech občanů.

Úsilí Národní fronty v naší obci se soustředí na zvýšení a zkvalitnění práce MNV, koordinaci činnosti jednotlivých složek i společenských organizací. Hlavní cíle jsou rozpracovány podrobně v následujících bodech:

  1. na zvýšení ekonomického a sociálního rozvoje obce,
  2. na prohloubení koordinace - politicko-výchovné práce u všech organizací pod vedením MO KSČ,
  3. na zkvalitnění politicko organizátorské práce MNV a NF při projednávání jejich činnosti. Na konkrétních výsledcích práce posuzovat činnost a vytvářet podmínky pro další postup. Zveřejňovat a popularizovat činnost organizací i občanů pro další zdárný rozvoj obce.