Z kroniky Včelné díl VI – Kulturní pořady

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Kulturní pořady

Na kulturních akcích podílely se všechny organizace a v přehledu uvádíme přednášky s filmy a diapositivy, které byly v průběhu roku s větším, či menším úspěchem našim občanům předloženy - zájem narůstá:

20.3. ČSŽ "Pěstování a ochrana ovocných stromů"

22.5. ČSŽ "Ženy v odboji za druhé světové války"

8.6. Baráčníci "Chráněná krajinná oblast Šumava" za hojné účasti

V knihovně: NF: beseda s mladými voliči

SKK: k MDD film "Sen dětí"

30.7. SKK a VO KSČ: předáška "Závěry XVl. sjezdu KSČ"

18.8. až 10.9. knihovna: výstava k výročí SNP

20.8. ČSŽ "Chceme bydlet moderně" přednáška s dobrou účastí

25.9. MNV a MO NF: "Poslání, methody a formy práce poslanců NV"

15.10. ČČK "Zvláštní období dospívání" přednáška zdravotníků.

10.11. MLK - Výstava knih sovětských autorů - po celý měsíc

24.11. SČSP - Leninská beseda: z knih V. I. Lenina: pozváni požárníci a mládež - Svazarm.

10.11. Mateřská škola: beseda o knihách a hračkách v MLK.
Tyto besedy s dětmi mateřské školy jsou u dětí velmi oblíbené a rovněž v měsíci říjnu vedení MŠ tuto akci zajistilo.

6.11. MO NF a ŠKK: při oslavě VŘSR: film o pamětihodnostech Sovětského svazu. (v sále kulturního domu)

ČSŽ: přednášku "mírová politika socialistických států" a k výročí kongresu žen: "Ženy předního dělnického hnutí"