Z kroniky Včelné díl VI – Oslavy výročí

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Oslavy výročí

Oslavy vítězného února

Pod patronací VO KSČ a MO NF oslavili jsme výročí vítězného února dne 27. února 1981 v pohostinství Jednoty. Při slavnostním projevu vzpomenul s. Nejedlý a s. Čapek památných dnů únorových roku 1948. Dle návrhu předsedy MNV s. Václava Frída uzavřen socialistický závazek obce na rok 1981. Z řad občanů byly připomínky k současné situaci v zásobování vodou. Slavnost doplnil film, který připomněl únorové události roku 1948.

Sál byl naplněn, účast byla zajištěna pozvánkami do každé rodiny, plakáty a rozhlasem.

Oslava MDŽ

Jako každoročně oslavily "ŽENY" svůj svátek na počátku měsíce března. Rada MNV spolu s VO KSČ a MV NF uspořádala pěknou oslavu 8. března v sále Kulturního domu. Není to "oslavování" jediné - na ženy pamatují podniky, ROH a též různé korporace se scházejí v užším kruhu na přátelskou besedu s pohoštěním. Oslavují pochopitelně i muži! Slavnost v Kulturním domě organizovaná Místním národním výborem má spíše ráz oficielní a všeobecný. Úvod patří dětem Mateřské školy působivým kulturním pásmem. V krátké promluvě vyzdviženy zásluhy našich žen pro plnění úkolů v naší obci a s. Fríd jim za toto pochopení vřele poděkoval. Jim patří též uznán í za zásluhy, které mají v budování naší socialistické společnosti. V pěkně vyzdobeném sálu hrála pak hudba k poslechu a tanci. Květiny, pohoštění a družná zábava až do půlnoci. Náklady Kčs 1.352.- uhraženy z příspěvků organizací.

Oslavy MDD

Mezinárodní den dětí zapadl tentokráte do období předvolebních příprav. Obvyklý pořad pro děti připraven na dny 30. a 31. května 1981. (MNV a MV NF)

V sobotu 30. května v 10 hod. v pohostinství Jednoty byl pro děti promítán film "soubor grotesek". Při chladném počasí přišlo asi 150 dětí a mnohé v doprovodu rodičů. V neděli 31. května odpoledne uspořádány na stadionu Sokola sportovní hry a soutěže dětí se známým pořadem pro zábavu a potěšení nejen dětí, ale i těch dříve narozených. Trofeje pro vítěze i odměny pro ostatní účastníky v soutěži připravily členky ČSŽ, Baráčníci a na organizaci celého zajímavého pořadu se zasloužily: TJ Sokol, požárníci, ČČK a Svazarm.

Oslavy VŘSR

Rušná a rozsáhlá jednání období voleb do zastupitelských orgánů vystřídaly oslavy Velké říjnové socialistické revoluce. Slavnost byla spojena s veřejným plenárním zasedáním MNV. Občané Včelné byli pozváni na pátek dne 6. listopadu do Kulturního domu. Přítomno 78 občanů z toho 23 poslanců. K 64. výročí VŘSR promluvil s. Frant. ONDRA člen výboru VO KSČ a jako host s. prap. Viktor ZIBAJLOV z SSSR vojenské posádky Boletice. Ve svém projevu vyzdvihl revoluční odkaz VŘSR a dále se zabýval současnou politickou situací ve světě.

Předseda MNV s. Fríd podal zprávu o činnosti rady MNV a vyhodnotil socialistický závazek obce Včelná. Schůzi řídil a zakončil s. Princ, předseda SČSP.

Týž večer v 16.30 hod. doplnil oslavu lampionový průvod od budovy MNV k památníkům padlých vojínů v 1. a 2. světové válce a dále pak k památníku Rudé armády, kde byl zapálen symbolický oheň. K oběma památníkům položeny kytice květin. Pro děti s napětím očekávaný ohňostroj.