Z kroniky Včelné díl VI – Volby - MNV

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Volby - MNV

Ve dnech 5. a 6. června 1981 volili občané ČSR a SSR své nové zástupce do správních orgánů. Také včelenští občané odevzdali tyto dny své hlasovací lístky, aby tak uplatnili svůj podíl na výběru svých zástupců do správních orgánů. Volební místnost byla vkusně a velmi pěkně upravena v našem Kulturním domě.

V seznamu voličů pro volby do zastupitelských sborů na území MNV Včelná bylo v den voleb zapsáno 820 voličů. Voleb se zúčastnilo 802 voličů tj. 97.9 % zapsaných voličů. Platných hlasovacích lístků bylo odevzdáno 802 a všichni tito voliči hlasovali pro navržené kandidáty za poslance MNV. V závěru voleb mohla tudíž mandátová komise omezit se na pouhé konstatování, že všech 29. navržených poslanců do MNV bylo právoplatně zvoleno.

Vraťme se však ještě k průběhu voleb: vyzněl nejen důstojně, spíše jako manifestace -slavnostní- v touze po míru a radostné spolupráci ve svobodné vlasti a opravdovém lidském přátelském společenství. Organizace ČSŽ a SSM přistoupily k volbám společně v manifestačním průvodu. Před vchodem do Kulturního domu vyhrávala dechovka. Ženy v počtu 67 a členové SSM 27 v průvodu byli mezi prvními, kdož zahajovali volby. Také pionýři z řad naší mládeže kratším pořadem přispěli k pěknému zahájení průběhu voleb.

Sbor pro občanské záležitosti předal některým mladým účastníkům voleb "pamětní list" s textem "blahopřejeme k první účasti ve volbách do zastupitelských orgánů".

Nejstarší občanku Včelné s. Tremlovou uvítal předseda komise s. Maxa a předal jí květiny. I pro ni bylo toto uvítání dojemné. Při hodnocení celkového průběhu a uspořádání voleb byla naše obec u nadřízených orgánů hodnocena na druhém místě v okresní soutěži.

Dle sdělení s. Loberšínera měla v prvním volebním dnu dělat některé záběry z manifestačního průvodu Československá televize. Zástupce ČST s. Chmelík se však dostavil až druhý den, kdy prakticky bylo již po volbách a nebylo co natáčet. Rovněž fotoreportér Jihočeské pravdy přišel až na sčítání hlasů, jeho snímek byl pak následující den otištěn. V přílohách naší kroniky jsou některé záběry pořízené s. Miesbauerem, kronikář dlel t.č. mimo Včelnou.