Z kroniky Včelné díl VI – Plnění rozpočtu NV

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Plnění rozpočtu NV

ROZBOR hospodaření MNV Včelná za rok 1981

PŘÍJMY jsou v rozpočtu uvažovány částkou Kčs 1,620.300

Vlastní příjmy NV (na daních, poplatcích, z provozoven a pod.) pohybují se v rámci hodnot minulých let. Detailně bylo rozvedeno v přehledu za rok 1979 zde.

Vlastní příjmy včetně za stravné MŠ    Kčs  137.195
Dotace z Fondu rozvoje pro inv."Z"    "  1,223.720
 "  z FRR pro ostatní účely      "   36.893
Ze združených prostředků pro MŠ      "   147.182
Dotace ONV, Č.Budějovice z rozpočtu    "   90.800
Účelové prostředky od ONV, Č.Budějovice     27.100 Celkem příjmy     Kčs 1,662.890

Učelové prostředky z FRR ONV použity na opravu nákladního automobilu MNV, na klempířské práce v pohostinství Jednoty a úpravu veřejných komunikací.

Ve VÝDEJÍCH jsou zastoupeny větší položkou:

Náklady na komunikace           Kčs  18.656
Školství                  "   37.507
Školní jídelna /příjem za stravné činí
        Kčs 50.684)        "   56.395
Kulturní dům a knihovna          "   19.764
Správa MNV                 "   49.702
Veřejné osvětlení             "   46.505
Výdaje na akci "Z"-stavba Mat.školy    " 1,378.449
Ostatní neuvedené položky         "   61.613 Celkem činí výdaje Kčs  1,662.591.- 

Výstavba nové mateřské školy se provádí za stálého růstu cen stavebního materiálu, v tísni nutno nakupovat za maloobchodní ceny a práce prováděné dodavatelsky rovněž neodpovídají částkám uvedeným v rozpočtu. Z těchto důvodů bude původní rozpočet překročen i když občané odpracovali značný počet hodin zdarma.