Z kroniky Včelné díl VI – Úroda

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Úroda

Anomalie jarního počasí a nakonec i deštivé léto se nedostatkem slunečního záření, zapříčinily neúrodu ovoce. Pomrzla v květu většina odrůd jablek, jahod, pomrzly zcela květy borůvek, byly poškozeny i listy a další plodiny. Jarní sucha poškodila pícniny i obiloviny. Senoseč vázla v bahnitém terénu a místy byla zatopena. Podzimní deště a předčasný nástup zimy, sněžení, ztěžovaly podzimní práce při sklizni brambor, kukuřice a řepy. Rozbředlá pole nedovolila sklizeň mechanizačními prostředky. V řadě míst (u nás v polích u Kamenného Újezda) zůstala v rozbahněné půdě nesklizena kukuřice na siláž, zapadla sněhem a teprve v zamrzlé půdě byla sklízena jako doplněk do běžného krmiva. Snad největší svízele zažila sklizeň cukrovky v řepných oblastech. V některých oblastech byla kukuřice prostě zaorána, když nebylo možno jinak sklízet. V polích u řeky Malše nepodařilo se sklidit část cukrovky a krmné řepy.