Z kroniky Včelné díl VI – Neinvestiční akce "Z"

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Neinvestiční akce "Z"

Ze zvláštní mimorozpočtové dotace z FRR Okresního národního výboru (Kčs 36.800) zřízeno etážové topení v pohostinství Jednoty, upravena menší klubovní místnost pro organizace s malým počtem účastníků, hlavní sál dostal přepažení s roletovou stěnou. Menší náklad si vyžádaly ještě úpravy a zařízení dětské poradny a skladu CO v budově dřívějšího národního výboru. Z části použity tyto prostředky na údržbu komunikací a opravu nákladního vozu MNV. V dolní části obce upraveno dětské hřiště poblíže Lesní kolonie.

V podzimu započaty práce na hloubení rýhy a položeno potrubí pro vodovodní přípojky rodinných domků v ulici Dlouhá, pak ulicí "V sídlišti" až do Lesní kolonie. Zimní počasí práce přerušilo. Práce provádí n.p. JIVAK, České Budějovice a v roce 1982 bude v nich pokračováno.

V roce 1980 napojeny na vodovodní řád n.p. Benzina 2 veřejné vodovodní stojánky. Zřízena přípojka do prodejny Jednoty a do Kulturního domu. Stávající mateřská škola byla napojena až počátkem roku 1981.