Z kroniky Včelné díl VI – Dopravní nehody

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Dopravní nehody

I při sníženém provozu na naší hlavní silnici to někdy nevyjde! Opatrnosti a ohleduplnosti není nikdy dost! Tak by bylo možno charakterizovat tragickou a v podstatě zbytečnou nehodu pod přejezdem trati Včelná - Čes. Budějovice.

V Hraniční ulici poblíže hlavní silnice hráli děti kopanou. Míč jim zaběhl na protější stranu hlavní silnice a 11-letý Josef KILIÁN vběhl na silnici, aby míč přinesl zpět. Chlapec byl - jako každé prázdniny - u svého dědečka Jana Killiána, v Hraniční ul. čp. 264 na návštěvě. Chlapec byl toho mínění, že silnice je volná, poněvadž v tu dobu projížděl po trati vlak a přejezd byl uzavřen. Nepostřehl však, že v okamžiku, kdy vběhl do silnice, se závory otevřely a vozidla se dala do pohybu. Byl zachycen osobním autem Škoda, jeho majitel byl ze Lhenic. Utrpěl úraz na hlavě a po převozu do nemocnice zemřel. V úvahu přichází i neopatrnost řidiče. Tragedie je umocněna ještě tím, že chlapec byl v péči příbuzných, velmi hodný a dovedný, čilý a rodina Kiliánových byla již jednou postižena nehodou, o níž píšeme v roce 1979 zde.