Z kroniky Včelné díl VI – Dopravní situace

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Dopravní situace

Po uvedení přeložky do provozu silnice E14 z Čes. Budějovic - Kamenný Újezd na Kaplici a Čes. Krumlov, snížil se provoz přes Včelnou velmi podstatně, což s povděkem za všechny včelenské občany kvitujeme.

Místní autobusová doprava doznala změn v důsledku zvýšení cen pohonných hmot a nedostatku nafty. Od 1.10.1981 byla vypuštěna zhruba polovina spojů a omezení vyvolalo u občanů rušné debaty. Po krátkém zkušebním období byl jízdní řád přec jen upraven o další spoje.

Od 1. ledna 1982, současně se zavedením nového způsobu placení jízdného (jízdenky v předprodeji) dočkali jsme se konečně zlevnění jízdného z Kčs 2.- na Kčs 1.-, o které jsme dlouho usilovali. Nemáme sice právo na přestup na jinou linku, ale tato okolnost u většiny občanů nemá podstatný význam. Nepostačuje však stále kapacita autobusů, hlavně v pracovních špičkách. V úseku města je naše "7" hojně využívána obyvateli města i na trase jiných spojů a my "přespolní" se do našeho autobusu nedostanem, nebo doslova řečeno "nevejdem!" V příloze jízdní řád.