Z kroniky Včelné díl VI – Cenové úpravy

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Cenové úpravy

Ceny výrobků a zejména surovin, v celém světě mají stále stoupající tendenci. Naše nákupy v zahraničí za podstatně vyšší ceny, nemohou zůstávat trvale bez vlivu na tvorbu cen na vnitřním trhu. Ceny ropy vzrostly na poslední léta několikanásobně; nafta nabývá však na významu nejen jako pohonná hmota a palivo, stále více je využívána ve výrobě umělých hmot. Cenové zvýšení je důsledkem u celé řady výrobků. Úpravy cen jsou prováděny někdy jednorázově, pohyb cen je diktován i kalkulací podniků výrobních a tak se na trhu objevují výrobky s novým názvem za ceny podstatně vyšší. Úpravy ve mzdové politice, odměňování za práci a úpravy důchodů by měly zvýšení cen na trhu kompensovat.

Cenové úpravy v posledních letech: zvýšení cen za elektrický proud a paliv o 50 %, výrobků z bavlny, přízí, výrobků z umělých hmot, obuvi, kávy a lihovin a další, postihly v roce 1981 motoristy a dopravu vůbec. K 15. říjnu 1981 upraveny ceny benzinu speciál ze 6.50 na Kčs 8.- za 1 litr, benzin Super z Kčs 7.50 na Kčs 9.-. Nafta i pro topné účely, z původní ceny Kčs 1.- ještě v roce 1978 a v dalších letech za Kčs 2.- zvýšena na Kčs 3.50 a zavedena přídělová regulace odběru. Majitelům rodinných domků, kde bylo zavedeno vytápění na naftu, přibyla mnohde neřešitelná starost. Ceny olejů mazacích zvýšení v průměru o 33 %, u autoolejů M6A z Kčs 8.50 na 14.50, autoolej Mogul z Kčs 17.- na Kčs 25.--. K podstatnému zvýšení ceny došlo již dříve ve stavebninách a cementu.

K 25.11.1981 sníženy ceny rozhlasových a televizních přijímačů, zařízení topná a varná, chladničky, stroje šicí a pletací, magnetofony, kde odbyt vázl. Obdobně jsou ceny snižovány při doprodeji některých výrobků, zejména u prádla a ošacení, bytové textilie, hračky. Zlevnění se pohybuje v rozsahu 30 až 50 % z původní ceny.

Ceny základních potravin zůstávají beze změny i když státní rozpočet na ně doplácí značné sumy. Rovněž tak osobní doprava na našich železnicích i autobusech je nejlevnější v celé Evropě.