Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VI – Místní lidová knihovna

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Místní lidová knihovna

V kulturní činnosti naší obce koná záslužnou práci místní lidová knihovna pod vedením s. Anny HOUSKOVÉ. Titul "Vzorná lidová knihovna" získala též v soutěži za rok 1981. Z této celostátní soutěže a setkání přes dvě stě účastníků soutěže v Trenčíně na počátku června 1981 přinesla si s. Housková opět diplom, jehož znění uvádíme:

 Soutěž: "Budujeme vzornou lidovou knihovnu."
Ministerstvo kultury České socialistické republiky propůjčuje titul
      VZORNÁ LIDOVÁ KNIHOVNA
místní lidové knihovně ve VČELNÉ 
                okres České Budějovice
za iniciativní podíl na rozvoji knihovnictví v ČSR
a za uplatňování nových forem práce v politické,
ideově výchovné a vzdělávací činnosti.

V praze 9. května 1981    Ministr kultury ČSR

Za rok 1981 měla knihovna:  251 čtenářů
              10.730 výpůjček
     Stav knih ......  2.771 mimo řady časopisů.

V dokumentaci připojen malý výstřižek převzatý z časopisu "Čtenář" o tomto setkání. V obrazové části reprod. snímek s. Houskové mezi účastníky soutěže, jimž byl předán diplom BVLK za rok 1981.

Vedení naší lidové knihovny je třeba hodnotit též pro významné zásluhy v kulturně výchovné práci se členy kulturní komise NV a ve spolupráci s kronikářem. Při tom je preferována účast mládeže a škol, pionýrů a dalších mládežnických organizací. Příkladem je akce "kdo je kdo", která přispívá čtenářům k orientaci v politicko výchovné činnosti.

V místní soutěži o nejlepšího, resp. nejpilnějšího čtenáře se umístila s. MORAVCOVÁ. Odměnou obdržela knihu s věnováním od MNV.