Z kroniky Včelné díl VI – Výstava M. Nováčka

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Výstava M. Nováčka

Miloslav NOVÁČEK, grafik, narozen 22.7.1923 ve Včelné, kde stále žije a pracuje, - člen SČVU a tvůrčí skupiny SČUG Hollar, - uspořádal v Okresním vlastivědném muzeu v Českém Krumlově pod záštitou Jihočeské krajské organizace Svazu českých výtvarných umělců v měsíci září a říjnu 1981

výstavu svých prací - grafik a kreseb.

Výstava byla zahájena dne 19. září 1981 a uvedl jí s. Stanislav Novotný. V srdečném uvítání umělce vytvořen též prostor pro pěkný kulturní program a vernisáž zpestřilo vystoupení LŠU v Českém Krumlově.

Výstava zahrnovala přes 80 prací: barevné dřevořezy, kresby a ilustrace k pohádkám a básním. O práci našeho umělce byla již dříve zmínka v naší kronice. Za 2 roky bude oslavovat své šedesátiny a my všichni - společně s velkou řadou jeho přátel doma i za hranicemi naší vlasti - mu ze srdce přejeme do dalších let dobrou fyzickou kondici a plnou radost z krásné tvůrčí činnosti. V poslední době postonával, ale tvůrčí činnost mu přináší osvěžení. I naše kronika mu vděčí za mnohé zkrášlení jejích stránek. V dokumentaci připojujeme brožuru vydanou k výstavě.