Z kroniky Včelné díl VI – Sbor pro občanské záležitosti

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Sbor pro občanské záležitosti

Soudružka LETFUSOVÁ odchází ze své funkce předsedkyně SPOZ ze zdravotních a rodinných důvodů (manžel je nemocen). Vedení se ujímá s. Zdenka KREBSOVÁ. V průběhu roku uspořádáno v budově MNV vítání nových občánků do života: 11. dubna 15 dětí a 13. listopadu 10 dětí. Dne 13 prosince byla v pohostinství Jednoty "beseda s důchodci" s pohoštěním.

Na paměť uvádíme slavnostní proslov při vítání občánků do života, který přednáší předseda MNV s. Fríd nebo jeho zástupce tajemník JUDr. Vavroch.

"Vážení rodiče! Dovolte mi, abych Vás jménem rady MNV Včelná a Sboru pro občanské záležitosti přivítal a prožil s Vámi a Vašimi nejbližšími překrásnou chvíli:

"uvítání našich dětí do života"

Vaším dítětem přibyl i nový občan naší obce a naší vlasti. Děkuji Vám jménem lidu, jenž mě pověřil jako jeho zástupce, za tento dar. Váš život bude obohacen nejen o radosti, ale přibudou i starosti. Už teď se jistě zamýšlíte nad dítětem, dřímajícím v peřince a kladete si otázku, co z něho bude a co je čeká. Tu Vám chci připomenout, že nejvíce o tom budete rozhodovat právě vy, Váš osobní příklad a vzor. Snažte se proto působit na své dítě co nejlépe, aby získalo jen dobré vlastnosti a pevný charakter.

Na vás, maminky, bude především spočívat největší starost a péče o výchovu vašich dětí. Dítě bude opakovat vaše slova, napodobovat vaše činy. Proto se snažte, aby pod vlivem Vaší výchovy, péče a lásky, ve hřejivém prostředí domova se všechny vaše vlastnosti vytvářely i ve Vašich dětech.

Připomínám Vám toto poslání proto, že jeho plnění od vás očekává náš socialistický stát. Proto v této slavnostní chvíli slibte, že vychováte ze svých dětí zdravé a poctivé občany. Odměnou Vám bude, že vaše dítě nikdy nezapomene na domov, na lásku a hřejivá slova matky a na pomocnou ruku otcovu.

K tomu vám, vážení rodiče, přeji hodně zdraví, úspěchů a radosti ze svých dětí a vašim dětem přeji, též plné zdraví, aby rostly ke spokojenosti vaší rodiny i celé naší společnosti."