Z kroniky Včelné díl VI – Obec Baráčníků Vitoraz

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Obec Baráčníků Vitoraz

Sdružení obce "Baráčníků" ve Včelné mělo svoji výroční schůzi, na které bilancovali svoji činnost za uplynulý rok, dne 17. ledna 1982, v Kulturním domě.

V posledních letech jejich činnost poněkud vázla, letošního roku oslavili 45 let od založení sdružení a našli opět svoji cestu. Sdružení "Baráčníků" neomezuje se toliko na místní obec, sousedé a tetičky navštěvují a posilují sedění a činnost sousedních obcí. Jejich účast nechyběla ani při oslavě 45. výročí založení obce Baráčníků v Písku, s praporem a majkou pochodovali v průvodu při slavnosti 50. výročí obce Boršov n. Vl., nechyběli při slavnostech župních v Čes. Budějovicích.

V roce 1981 pořádali "staročeský bál", pomlázkovou a posvícenskou zábavu. Pomáhají nemocným sousedům a tetičkám, při čemž neopomenou přinést nějakou pozornost či dárek. Společně podívali se do Čes. Krumlova na divadelní hru na otáčivém jevišti "Dalskabáty". Členové odpracovali 1500 hodin na stavbě nové mateřské školy a při úpravě obce. Sousedé Stolička Václav a Stolička Jiří jsou pravidelnými dárci krve (21krát a 18-krát již krev darovali)

Odměnou za vykonanou práci jest jim radost ze společné činnosti, vděčnost občanů, jimž potěšení přináší. Prostředí jejich vzájemných vztahů a společných schůzek je naplněno družností, vzájemným pochopením a láskou ke společné práci. A v této milé družnosti se "dobře cítí" všichni i jejich hosté.

Jejich cílem je vytvářet krásnou ideu lidství a vzájemných vztahů, jak je vysloveno při vzájemném oslovení "sousede" a "tetičko"! A v tom spatřujeme všichni jejich výrazný příspěvek k úsilí o světový mír, který si všichni přejeme. Tudíž jejich práci "hodně zdaru!"

Při jejich zasedání zvoleni členové pro jednotlivé funkce, rychtářem zvolen opět soused Rudolf ČÍŽEK.