Z kroniky Včelné díl VI – 45 let obce Baráčníků

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

45 let obce Baráčníků

Dne 30. srpna 1981 oslavila obec Baráčníků - Vitoraz ve Včelné výročí 45 let trvání od založení spolku. 1936 až 1981 v činorodé práci.

V dopoledních hodinách sešli se sousedé a tetičky a četní hosté nejen ze Včelné, ale též z dalších 24 obcí sdružení Baráčníků - také z Děčína - ve slavnostních krojích na slavnostním zasedání v našem Kulturním domě. Sál byl naplněn do posledního místa a nálada sváteční. Program jejich jednání je zapsán v kronice, kterou si vedou. Z tohoto zasedání máme několik barevných diapositivů a snímků.

Odpoledne shromáždil se průvod účastníků slavnosti u budovy MNV a s prapory jednotlivých obcí, za doprovodu hudby a o pořádek pečujícími "drábem a ponocným", pochodovali ke Kulturnímu domu. Včelenské tetičky zkrášlily průvod májkou, v jejímž popředí nesly národní náš prapor. U pomníku padlých vojínů se průvod zastavil ke krátké pietní vzpomínce. V kulturním domě v družné zábavě proběhlo celé odpoledne a bylo veselo i před Kulturním domem, neboť počasí Baráčníkům přálo.

Oslava vyzněla jako mírová slavnost, na které vzpomenuto práce členů sdružení za uplynulá léta s programem do dob příštích. V projevu se obec Baráčníků přihlásila k plnění volebního programu obce a k politice naší vlády. Vyslovena petice proti výrobě neutronové bomby.

Jejich shromáždění zdobí krajové národopisné zpěvy v doprovodu harmoniky.