Z kroniky Včelné díl VI – 50 let obce Baráčníků Boršov n. Vl.

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

50 let obce Baráčníků Boršov n. Vl.

"1931 - 1981" - 50ti leté výročí založení obce "Baráčníků" v Boršově nad Vltavou oslavili o týden později dne 6. září. Sdružení patří do obce Baráčníků Jana Žižky z Trocnova. Oslavy zúčastnili se v hojném počtu občané místní i z širšího okolí a průvod naplnil celou náves.

Za krásného slunného odpoledne vyšel průvod z parku u dvora boršovského mlýna a v malebném, pestrém střídání skupin z jednotlivých sdružení a obcí, šla hudba, skupiny sousedů a tetiček s praporečníky a na vyzdobeném voze taženým koňmi v parádním postoji vezl soused ČERKL skupinu doprovázející ženicha a nevěstu. Na širokém prostranství návsi byl domek ženicha, kde ve vikýři předveden výstup, kdy ženich se připravoval na cestu k nevěstě. V kopii starodávných obyčejů a zvyků dojel k chyši improvisované ze slámy, kde se o nevěstu ucházel a s pomocí dohazovače - kecala ji pro sebe získal. Svatební a další veselí pak pokračovalo v místním hostinci "U Brejžků". Slaměná chýše za jásotu účastníků a radosti mládeže, lehla popelem. Ženich prý byl bohatý a takovou chudou chýši nepotřeboval.

Podrobnější popis bude zajisté v kronice sdružení a obce Boršov n.Vl., několik barevných diapositivů jsme zachovali pro nás, neboť krása a velkolepost i mohutnost průvodu napoví "kdo jsou Baráčníci" a jak dovedou žít a spolupracovat. Přejeme jim do další činnosti hodně zdaru!