Z kroniky Včelné díl VI – Zájezd

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Zájezd

V rámci oslav výročí založení obce Baráčníků organizován sdružením, zejména pro děti a důchodce, autokarový zájezd jednodenní dne 12. září 1981. Trasa vedla na Třeboň, Jindřichův Hradec, Kamenici n/Lipou, Mnich, zámek Červená Lhota. Celkem se zájezdu zúčastnilo 36 osob, z toho 14 dětí. Členové sdružení přispívali na výlohy zájezdu částkou Kčs 20.- nečlenové Kčs 40.-, děti zdarma. Účet Dopravního podniku činil Kčs 1904.-, řidič s. Kubíček, zájezd dobře vedl.

Za časného rána držela se v budějovické kotlině mlha a bylo chladno. Zastavili jsme proto v Třeboni na malou procházku parkem a prohlédli jsme si Schwarzenbergskou hrobku s kaplí. Stavba z let 1875 - 1877, tedy přes sto let stará byla zbudována s pečlivostí a umem tehdejší generace, že ještě dnes zůstává nedotčena zubem času v původním krásném šatu.

Cestou do Jindřichova Hradce se mlhy rozplynuly. Zámecké památky v té době nebyly přístupné a navštívili jsme proto Městské muzeum s památnými jesličkami. Dopolední hodiny věnovány prohlídce města, občerstvení a shlédli jsme v blízkosti proboštského kostela proslulé označení, kudy prochází myšlená čára patnáctého poledníku. Další cesta vedla do Kamenice n. Lipou. Slunko již vydatně hřálo. Zámek není přístupný, byl již před léty upraven na dětskou zotavovnu. Zámecký park s památnou obrovskou starou lípou byl obdivován zejména dětmi. V blízkosti Kamenice zastavili jsme se na vrchu Mnich u památníku partyzánů, kteří na samém konci války z 5. na 6. května 1945 byli nečekaně přepadeni jednotkou SS a padli v boji s přesilou - ves byla vypálena.

Další cesta vedla na státní zámek Červená Lhota, původní tvrz na skále nad potokem, který zde tvoří jezero. Pro svoje bohaté památky těší se oblibě návštěvníků. I naše výprava si zámecké sbírky se zájmem a potěšením prohlédla. Za občerstvením jsme zabočili do Deštné, kde s potížemi jsme dostali jen limonády a džusy. Ani ve Veselí jsme v tom směru neuspěli a žízeň jsme uhasili až ve Vševětíně, kde restaurace byla otevřena. Odtud již jen kousek cesty domů.

Přízni počasí a iniciativě "Baráčníků" vděčíme za pěkné zážitky. Zájezd vedl soused MAJER.