Z kroniky Včelné díl VI – Jaderná elektrárna

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Jaderná elektrárna

O výstavě jaderné elektrárny v jihočeském kraji dočtete se v článku Jihočeské pravdy v přílohách naší kroniky. Vláda ČSSR schválila výstavbu jaderné elektrárny v jižních Čechách v lokalitě Temelín s předpokládaným nákladem asi 35 miliard Kčs. Má-li být kronikář upřímný a tlumočit "hlas lidu", záměr tento není jihočechy vítán i když to zní poněkud konzervativně. Využití atomové energie pro mírové účely má před sebou velkou budoucnost a vývoj. Devastujeme krásné kraje, ničíme půdu, která nás živí nějak příliš velkoryse, na místo abychom se naučili hospodařit s těmito statky a bohatstvím a třeba se i v něčem uskrovnili. Hledejme i jiné cesty!