Z kroniky Včelné díl VI – XVI. sjezd KSČ

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

XVI. sjezd KSČ

Byly to zvlášť významné dny, kdy v Pražském paláci kultury jednali delegáti sjezdu naší komunistické strany. Předcházela jim široká aktivita na všech pracovištích, vyjádřená nesčetnými podpisy, socialistickými závazky a v hlášeních adresovaných sjezdu nechyběly dosažené rekordy v těžbě uhlí, proražených tunelech pražského metra, v dokončených bytech, v tavbě oceli i výrobě všeho druhu zboží. Sjezd konal se ve dnech 6. až 10. dubna 1981.