Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VI – 7. pětiletka

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

7. pětiletka

V únoru 1981 publikovaly naše ústřední orgány po mnoha jednáních a připomínkách podřízených útvarů návrh hlavních směrů hospodářského a sociálního rozvoje na léta 1981 až 1985. Vstupujme do sedmé pětiletky rozvoje naší společnosti a našeho hospodářského života.

V denním tisku byla s těmito směrnicemi seznámena celá veřejnost. Byly předloženy k projednání na XVI. sjezdu KSČ a ve vládě. Spolu se zásadami a novými ustanoveními pro řízení podniků budou vytvářet směrnice i podmínky pro další rozvoj ekonomiky i života naších občanů v celé vlasti.