Z kroniky Včelné díl VI – XXVI. sjezd KSSS v Moskvě

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

XXVI. sjezd KSSS v Moskvě

V Moskvě za účasti presidenta s. Husáka a dalších zástupců ČSSR a ostatních zemí socialistického tábora započal 23. února 1981 v Kremelském paláci XXVI. sjezd KSSS Svazu sovětských socialistických republik. Moskva byla slavnostně vyzdobena. Generální tajemník ÚV KSSS a předseda Nejvyššího sovětu SSSR Leonid BREŽNĚV přednesl obsáhlý referát. Hlavní úsilí bylo zaměřeno k vytváření podmínek a úsilí pro zachování míru nejen v Evropě, ale na celé naší zeměkouli. Jeho výzva ke všem národům zůstává hlavním politickým cílem socialistického tábora.

V obšírném jednání posoudili účastníci sjezdu s plnou zodpovědností, čeho jsme dosáhli za uplynulá léta a jak se bude naše socialistická společnost rozvíjet v příštích pěti letech.

Na sjezdu byl L. Brežněv znovu zvolen generálním tajemníkem ÚV KSSS.