Z kroniky Včelné díl VI – Parlamentní delegace a návštěvy

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Parlamentní delegace a návštěvy

Počátkem září vítal na letišti v Tripolisu na přátelskou návštěvu své země vůdce libyjské revoluce plukovník Muamar Kaddafi našeho presidenta soudruha Gustava Husáka s jeho doprovodem. Odtud pokračovala cesta naší delegace do Addis Abeby, kde byla podepsána smlouva o přátelství a spolupráci mezi ČSSR a socialistickou Etiopií (Mengista Haile Mariam). Další cesta naší vládní a stranické delegace vedla do Jemenské lidové demokratické republiky, kterou zastupoval předseda prezidia Nevyšší lidové rady a předseda vlády Ali Nasir Muhamed.

Přátelské vztahy a hospodářské styky jsou navazovány i s jinými zeměmi Afriky a dálného Východu. Z těchto zemí přijíždějí do Prahy jejich představitelé, aby se seznámili s životem a uměním našeho lidu. Tak na pozvání naší vlády přijel do Prahy na oficiální přátelskou návštěvu předseda lidového hnutí Angolské lidové republiky José Eduardo dos Santos a nejvyšší představitel Mosambiku Samora Moisés Machel. Československá parlamentní delegace navštívila Alžírsko a Kypr. Pravidelné a srdečné jsou návštěvy státních představitelů z ostatních zemí socialistického tábora: Rumunska, Bulharska a NDR.