Z kroniky Včelné díl VI – RVHP

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

RVHP

XXXV. zasedání RVHP za vyšší stupeň integrace mezi členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci se konalo v Bulharské lidové republice za účasti všech členských států. Na zasedání byla věnována zvláštní pozornost vědecko-technické spolupráci v těsné návaznosti na specializaci a kooperaci výroby.