Z kroniky Včelné díl VI – Světový kongres žen

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Světový kongres žen

Naše hlavní město bylo počátkem měsíce října dějištěm významných událostí. V Paláci kultury konal se Světový kongres žen a VIII. kongres Mezinárodní demokratické federace žen za bohaté účasti zemí naší planety. Ženy právem se staví do prvých řad úsilí o mír, proti horečnému zbrojení v USA a západní Evropě. V mnoha zemích jsou organizovány demonstrace proti válce a vyzbrojování, proti výrobě neutronových bomb. Tyto demonstrace uchvacují též americké země.