Z kroniky Včelné díl VI – Hlad, metla lidstva

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Hlad, metla lidstva

Více než miliarda lidí nemá dostatečnou výživu a téměř dvě miliardy lidí se málokdy dosyta najedí. Tolik z hrubé statistiky. V řadě zemí je potravin nadbytek a plýtvá se jimi. A je zjištěno, že za jediný rok stává se obětí hladu na 50 milionů lidí, z nichž více než polovina jsou děti mladší 5 let. Jsou tedy potraviny využívány "jako zbraň". Největší problémy k zabezpečení výživy mají rozvojové země, kde žijí tři čtvrtiny lidstva, na něž však připadá méně než jedna čtvrtina světové produkce. Experti předpokládají, že pokud nedojde k radikálním změnám, bude potravinový deficit nadále narůstat. Nárůst populace je provázen klesající produkcí v důsledku nedostatku vody, dešťů při hluboké zaostalosti obyvatel. V některých zonách Senegalu a Mali ve střední Africe, při nedostatku dešťů posunuje se poušť stále na jih.