Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VI – Devastace přírody

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Devastace přírody

V návaznosti na předchozí kapitolu se můžeme opět vrátit k nám - domů, případně věnovat několik řádek pohledu na životní podmínky z jiné strany.

Z tisku jsou dobře známé ropné katastrofy, které za poslední léta postihly pobřeží Francie a severských států. Velryby vymírají - jejich stav se rapidně snižuje nejen neuváženým lovem pro tuk a maso, ale jejich obrovitá těla jsou lodními šrouby stále četnějších plavidel na moři zraňována a velryba umírá. Nemají přirozených nepřátel, jediným nepřítelem je člověk!

V pobřežních vodách Japonska jsou vybíjení delfíni po tisících nikoli pro maso a potravu lidí, ale jako "škodná". "Smrt delfínům" místo péče o lovné revíry v moři, místo opatření, která by zabránila znečišťování pobřežních vod, totální drancování! Nebude pozdě, až si lidstvo uvědomí, že "tudy cesta nevede!?"

Naše planeta je zasypána odpadky! Utopí se průmyslový svět v plastických obalech? Jak je to se sběrem skla a lahví? Jsou u nás ještě stále nepřehledná pole upotřebených pneumatik, jen malá část jich přichází do sběren. Jejich další zpracování jako suroviny není pružně řešeno! Část, navzdory zákonu o zachování hmoty "mizí" na skládkách v odpadu, potocích, nebo se i spaluje. A těch odpadů, které by bylo možno dále použít k výrobě, je daleko více.

Při tom "náš les prosí" nenos sem střepy a odpadky, nepustoš mě a nenič mě! Platí to i pro pracovníky Lesní správy. Odpad z těžby dřeva, zahnívající vývratě les hyzdí. Lesní cesty jsou rozježděné, neupravované - žalostný pohled! Zapomínáme, že les by se nám odvděčil blahodárnou pohodou, osvěžením i svým bohatstvím.

"Kyselé deště hubí jedle" čteme v tisku. Kysličník siřičitý poškozuje zejména jehličí a tak snižuje vitalitu stromů. Kyselé dešťové srážky navíc ovlivňují půdu a ničí kořeny stromů, podpořen je vývoj plísní a mechů. Vytváří se příznivé podmínky pro vývoj škůdců. Tak vznikl boj s obalečem modřínovým v severních oblastech Čech. Zákrok by měl být prováděn včas, dokud se škůdce příliš nerozmnožil.