Z kroniky Včelné díl VI – Půdní fond

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Půdní fond

Ubývá kvapem půdy obdělávané pro naší výživu a třebaže se o tom ví i ve vládních složkách a dalších řídících orgánech, staví se někdy překotně a velkoryse na polích dále. V tisku se dovídáme, že za poslední léta úbytek zemědělské půdy představuje v průměru a přepočtu půdního fondu na 1 obyvatele zemědělskou oblast připadající na 300.000 obyvatel ČSSR, tedy výživu pro pěkné velkoměsto. Není jiné cesty?