Z kroniky Včelné díl VI – Životní prostředí u nás

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Životní prostředí u nás

Ani v našem blízkém okolí není to s vytvářením našeho životního prostředí zcela v pořádku a jak by mohlo být! Je v tom určitá bezohlednost podniků i občanů, poněvadž žít budeme tak, jak si své i okolní prostředí (veřejné) dovedeme uchránit, zachovat a upravit.

Žalostný pohled poskytují příkopy u silnic a neobdělávané části půdy v zamokřených neb špatně přístupných místech. Nejen, že jsou zarostlé plevelem, kopřivami, vyhlíží z nich spadané suché větve a všelicos, co kdosi odhodil. Při tom mnohé cesty polní i mezi obcemi mizí v zájmu vytváření půdních komplexů pokud možno největší rozlohy. Při bližším pohledu však snadno zjistíme, že pro příjezd mechanizačních prostředků je bez úrody několik cest (tedy ne jediná cesta) na pozemku. Někudy se přec musí na pole dostat!

Břehy Malše, kdysi dobře regulované a upravené, zarostly a cesty podél řeky i k řece samotné neexistují. Blíže obce Plava, v bývalé pískárně, byl rybník hojně využívaný na koupání i slunění a ráj rybářů. Pískoviště byl majetek Pozemních staveb, České Budějovice. Po ukončení těžby písku, byl prostor použit na skládku. Hromadily se postupně betonové kvádry, sloupy se železnou výztuží, železo, dřevo, snad celé zbourané budovy i montážní odpad, slamníky, stovky ojetých pneumatik. A při tom na přeložce silnice E14 před Kamenným Újezdem se budoval násyp pro silnici v údolí Na dolech ve výši 9 m, kde by betonové kvádry našly lepší uplatnění. Ten žalostný pohled je památkou v naší dokumentaci.

Také u nás v zavážce na skládce popela se objevily obrovské stavební kameny, kusy silničního asfaltu a pod., které ani pro podklad na připravovaný hospodářský pozemek nebudou vhodné.