Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VI – 60. výročí KSČ

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

60. výročí KSČ

V tomto článku krátce popisujeme přípravu sjezdu KSČ v dubnu t.r. Tento sjezd, kde po šestnácté se sešli delegáti stranických organizací v Praze, je památný zvláště tím, že uplynulo 60 let od zakládajícího sjezdu KSČ v květnu roku 1921. Okresní konference určují úkoly na příští období.

Tohoto sjezdu zúčastnil se jako zástupce Okresního výboru KSČ v Čes. Budějovicích s. LOBERŠÍNER, předseda Krajského svazu odborů, včelenský občan. Přislíbil nám, že z jeho osobních zážitků přispěje do naší kroniky a rádi zapíšeme v dalším roce.

Oslavy 60. výročí zakládajícího sjezdu vedeny duchem, jak vyjádřeno je v básni Ivana Skály "Náš pochod."

"Pod hvězdou Října jsme se narodili

a jdeme dál za revolučním snem.

Se světem smrti měříme své síly.

Nám patří budoucnost, nám patří zem.

Půjdeme cestou námahy a slávy,

neznáme spočinutí ani klid.

Ne, naše kroky nikdo nezastaví!

Jsme život - a ten nelze zastavit."