Z kroniky Včelné díl VI – Plesová sezona

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Plesová sezona

První ples zahajují naše ženy: ČSŽ dne 10. ledna 1981 pozval do Kulturního domu na svůj "tradiční bál" s orchestrem "Rozvařilka" naše občany.

SRPŠ - Sdružení rodičů přátel školy při Mateřské škole ve Včelné zval na 24. ledna na svůj I. společenský ples. Hráli "Hříšníci". Děti z taneční školy v Čes. Budějovicích uvedly ples ukázkou společenských tanců. Ples měl velmi dobrou úroveň, hudba se líbila. Účast přes 200 osob.

Místní organizace SPO pořádala "požárnický ples" s hudbou "Hradečanka". Hojně navštíveno mládeží z okolí.

Nedělní odpoledne 15. února patřilo dětem, jejich tradičnímu "dětskému karnevalu" s bohatým programem pro obveselení dětí i rodičů.

20. února naplnil se sál Kulturního domu krojovanými skupinami sdružení "Baráčníků".

Kromě tradičních plesů pořádány taneční zábavy s programem k různým příležitostem, akcích NF, schůzka členů SSM, v květnu cvičení požárníků a další.

Mládež hudebně založená spolu s mladými radio-fanoušky cvičí o volných dnech v Kulturním domě muziku všelijakou a zesilovače hudby pracují naplno. Účinkují při kratších pořadech místních složek a organizací.