Z kroniky Včelné díl VI – Založení KSČ ve Včelné

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Založení KSČ ve Včelné

K založení KSČ ve Včelné je zachováno jen velmi málo písemných záznamů. Zmínka je v kronice I. díl a z pamětníků té doby žije ještě s. František ONDRA, který v té době prožíval tehdejší události v klukovských letech. Prví včelenští komunisté byli organizováni v Čes.Budějovicích, kde pracovali. Založení samostatné "buňky" se klade do roku 1921 a zakládajícím členem byl strojvedoucí Rösler. První komunistický starosta Včelné byl Josef KOCINA. V roce 1923 odhalovali ve Včelné jejich prapor v místech pohostinství "U Kalkušů". Tento prapor po roce 1939 byl pravděpodobně zničen, nikdo o něm neví, ani nic neřekne. Pamětníci Withan a další, o kterých je zmínka v díle V. kronik, již více nám nepoví. Válka umlčela mnohé občany naše a pochovala i zápisy.

Oprava textu v článku z r. 1980

K založení KSČ ve Včelné uvádíme v článku "K 35. výročí osvobození Rudou armádou - květen 1945" následující: "S touto dobou je spjata jména Jan Fišer, Bedřich Houska st., Josefina Hůlková a další." Čtenář vytvoří si dojem, že uvedení občané stáli u "zrodu" zdejší komunistické strany. Z dalšího textu vysvítá, že ve zkrácené formě zahrnují tyto údaje i dobu pozdější po roce 1945. V době předválečné byl důvěrníkem Emil BENÁK, z mladých nadšenců ONDRA František a další.

Teprve po roce 1945 přibývá řada nových členů KSČ, mezi nimi byl též Bedřich Houska st., Růžena Housková a další. Poválečný vývoj je častěji popisován v našich kronikách, zejména pak v díle V., kde kronikář Jiřička soustředil a zaznamenal vše, co bylo možno od pamětníků dovědět.