Z kroniky Včelné díl VI – Školení CO

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Školení CO

Místní národní výbor zajišťuje školení velitelů jednotek civilní obrany. Lektoři okresního štábu CO přednášeli v síni Svazarmu v Rožnově. Školení trvalo vždy 2 dny. Pro širší okruh občanů jsou na tato théma pořádány přednášky v pohostinství Jednoty. V politicko výchovné činnosti uspořádal MNV přednášky: 18.2.1981 "Obrana výsledků socialistické revoluce - zákonitost výstavby socialismu" a 14. května 1981: "Socialistické společenství - revoluční vymoženost současné epochy."

20. května 1981: "Co má vědět každý občan o požární ochraně."