Z kroniky Včelné díl VI – Vítání občánků

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Vítání občánků

Sbor pro občanské záležitosti, o jehož činnosti píšeme zde, vede svoji kroniku, kde při "vítání občánků do života" je každému děcku věnována jedna stránka kroniky. S fotografií děcka a maminky jsou uvedena data narození a podpisy rodičů s jejich adresou. Po zjištění, že ve výjimečných případech, rodina bydlící na Včelné, ze zvláštních důvodů, zúčastní se "vítání do života" ve městě Čes. Budějovicích či jinde, doplníme kroniku sboru ještě o tyto občánky, aby přírůstek nově narozených dětí byl plně v kronice sboru evidován.