Z kroniky Včelné díl VI – Přehled o pohybu obyvatelstva

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Přehled o pohybu obyvatelstva

Pohyb obyvatelstva:

                  mužů   žen   celkem
Počet obyvatel na konci roku 1980  595   612    1.207
 (dle evidence MNV)
+ nově narození občané         9    8     17
+ přistěhovalí            14    14     28
- zemřelí               11    8     19
- vystěhovalí             8    7     15
   Počet obyvatel na konci r.1981: 599   619    1.218
   ---------------------------------------------------=====