Z kroniky Včelné díl VI – Zemřelí občané

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Zemřelí občané

Se smutkem rozloučili jsme se s těmito našimi občany:

Jan Dvořák, Čtyři chalupy čp.218  - ve stáří  let - do hrobu
Houska Bedřich, Jiráskova 211      "   73 "  kremace
Čížek Josef, ul. 5. května 232     "   66 "  do hrobu
Fiala Karel, Withanova čp.208      "   74 "  kremace
Prokeš Jan, Withanova 121        "   80 "  kremace
Zikeš Josef, Withanova čp. 172     "   75 "  kremace
Babka František, ul. 5. května čp. 45  "   89 "  kremace
Dudák Vojtěch, Nádražní ul. čp.1    "   84 "  do hrobu
Sekyrová Marie, ul. 5. května 239    "   79 "  kremace
Sekyra Jan, ul. 5.května 11 ( z DD.)  "   82 "  kremace
Rejchrtová Marie, ul. 5.května 254   "   85 "  kremace
Cetlová Božena, Lesní kolonie 367    "   72 "  do hrobu
Brejžková Anna, Jiráskova 75      "   82 "  do hrobu
Petrášková Marie, Čtyři chalupy čp.18  "   87 "  do hrobu
Ratajová Anna, Dlouhá ul.204      "   72 "    "
Šach Václav, Withanova čp. 201     "   81 "  kremace
Černá Pavla, Lesní ul. čp. 105     "   75 "    "
Pavelec Jan, Rybákova ul.čp. 293    "   79 "    " 
===============================================================

Povšimněme si stáří občanů; není mezi nimi osoba mladší 60-ti let, z 19 osob je 8 občanů starší 80-ti let! Nejstarším občanem, který nás opustil byl s. Babka František z početného rodu Babkováků.

Z příčin smrti je možno uvést v podstatě choroby provázející pokročilé stáří sklerozu cev a selhání krevního oběhu (kornatění tepen). Zvláštní, pro naši obec vzrušující byl odchod našeho občana Josefa Zikeše. Žil osamocen, poměrně v dobré zdravotní kondici a životního elánu. Na počátku výstavby nové mateřské školy zastával po nějaký čas funkci mistra na stavbě. Měl oslabené srdce a v den úmrtí 12. srpna 1981 vracel se od naší lékařky MUDr. Čížkové s doporučením na ošetření do nemocnice. Chtěl si zajít ještě domů, cestou podél lesa poblíže stavby školky zastihl jej srdeční infarkt, upadl, zranil se na hlavě a náhodný chodec (manželé Petříkovi) jej objevili. Přivolaná zdravotní pohotovost zjistila smrt již as před 2 hodinami.