Z kroniky Včelné díl VI – Zemětřesení v Italii

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Zemětřesení v Italii

Stať o anomaliích počasí tohoto i min. roku zde doplňujeme ještě zprávou, která dokresluje v širším rámci celkový obrázek. Silné zemětřesení postihlo v neděli dne 23. listopadu 1980 Italii. Nejsilnější bylo v okolí Neapole. Co do rozsahu největší v poválečné historii země a druhé největší v tomto století. Zemětřesení zasáhlo území v rozloze 27.000 čtverečních kilometrů, na kterém žije přibližně sedm milionů obyvatel, tedy krajinu hustě zalidněnou. Zasáhlo téměř devět set obcí, v nichž byla zhruba čtvrtina domů zcela zničena. Zahynulo tisíce lidí, stovky lidských životů přišly na zmar pouze proto, že chyběla rychlá a účinná pomoc. Vládní orgány postupovaly liknavě a ukázala se neschopnost v řízení záchranných prací. Celou katastrofu dotvrdily silné mrazy a sníh.