Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VI – Na závěr roku

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Na závěr roku

Vykročili jsme do prvního roku sedmé pětiletky a začínáme nové volební období. Uvědomujeme si dobře, jaké úkoly nás čekají při současném světovém vývoji na trhu surovin i v politické oblasti. Prvořadou nutností je zachování míru v Evropě a vyřešení sporů v ostatním světě. Bude třeba hledat "společnou řeč", která by vedla k jednotným názorům a dohodě. Bude třeba dobré vůle a ochota i k ústupkům na obou stranách.

Pro nás v obci jsme si postavili do programu značné úkoly, které budou vyžadovat jednotné úsilí všech občanů. Máme k tomu předpoklady. Na předních stránkách naší kroniky a zvláště pak v popisu tohoto roku, jsme si stanovili i cesty, jak "chceme na to jít". Věnovali jsme i více pozornosti vývoji ve světě, který nelze přehlížet. Řekli jsme si též o tom, co nepovažujeme za správné a co by bylo třeba napravit, abychom v naší obci vytvářeli pěkné životní prostředí, vzájemnou ochotu, přátelství a porozumění pro ty občany, kteří naší pomoci potřebují. Abychom se vypracovali na "vzornou obec", kde bychom nacházeli všichni pěknou životní pohodu a spokojenost.

Aby naše kronika mohla vyprávět jen o radostném a životní tvořivostí naplněném žití našich občanů.

K tomu přízeň doby a hodně zdaru!

Ve Včelné, duben 1982.

Předseda MNV Václav FRÍD