Z kroniky Včelné díl VI – Nová MŠ

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Nová MŠ

Hlavním bodem programu bylo dokončení stavby nové mateřské školy. V současné době dokončují se poslední práce v interierech: izolace v elektrokotelně, malířské a natěračské práce ve spojovacích chodbách, v pavilonu B se dokončují poslední stavební úpravy, malířské a natěračské práce. Z prací většího rozsahu zůstává venkovní fasáda na celé stavbě, oplocení celého objektu a vodovodní přípojka v délce ca 90 bm. Je třeba dokončit zastřešení v celé části objektu a zajistit dodávku potřebné těžké lepenky na tyto práce.

Ve financování stavby projevilo se zvýšení cen u dodávek některých materiálů a zařízení, vybavení prádelny, žehlírny, kuchyně, zvýšení cen dodávek Pozemních staveb a další. Zvýšení představuje částku zhruba 370 tis. Kčs. Okresní národní výbor v. Čes. Budějovicích přislíbil řešit tuto záležitost v rámci finančních nákladů ONV.