Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VI – Vodovod

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Vodovod

Mimo tyto nároční úkoly se NV zabýval přípravou zahájení první etapy vodovodní sítě. Projektovou dokumentaci dodal Hydroprojekt Praha a její náklad Kčs 101 tisíc uhradil ONV. Zajištěn materiál - potrubí PVC /ca 4.500 bm. Vodovodní síť prodloužena do ulice Withanovy, Lesní kolonie /V sídlišti/, kde jsou postupně napojovány rodinné domky na vodovodní řád. Další práce směřují do ulice M. Sokolovského a ulice Rybákovy. Celkem uvažováno 86 přípojek.