Z kroniky Včelné díl VI – Trafostanice

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Trafostanice

Současně byla projednána dodávka transformátoru a rozvaděče, jakož i dalšího technologického vybavení vybudované zděné trafostanice, aby byla zajištěna dodávka elektrického proudu při zahájení provozu školky.