Z kroniky Včelné díl VI – Sklad IPCHO

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Sklad IPCHO

Dořešena otázka skladu IPCHO, který byl v nevyhovujícím stavu. Uskladněný materiál trpěl vlhkostí a plísní po celá léta, byl vyřazen a likvidován. Restaurována třetí místnost za dětskou poradnou v budově bývalého MNV, zhotoveny regály, doplněn inventář a potřebné pomůcky. Evidencí materiálu a dozorem ve skladu pověřen s. Vavruška.